Nová elastická kůže může dát robotům cit v dotyku

Elektronika z gumy a senzory, které fungují normálně i při roztažení až na 50 procent jejich délky, by podle nové studie mohly fungovat jako umělá kůže na robotech. Mohou také poskytnout flexibilní snímací schopnosti řadě elektronických zařízení. Stejně jako lidská kůže je materiál podle výzkumníků schopen cítit napětí, tlak a teplotu.
 mladík jako robot
Je to gumová elektronika a senzory, které mají širokou škálu aplikací, od biomedicínských implantátů až po digitalizované oblečení jako jsou chirurgické rukavice. Vzhledem k tomu, že kaučukový polovodič se vyrábí z kapalné formy, může být nalit do forem a rozšiřován až na velké rozměry nebo dokonce použit jako druh inkoustu na bázi kaučuku a 3D vytištěn do různých objektů.
 postava androida
Jedna z nejzajímavějších aplikací může být pro samotné roboty. Lidé chtějí pracovat spolu s roboty. Aby se to ale bylo bezpečné, musí sám robot plně cítit své okolí. V experimentech se používala elektronická kůže, aby se přesně zaznamenala teplota horké a studené vody v poháru a také přeložily počítačové signály poslané do robotické ruky do gest prstů představujících abecedu z amerického znakového jazyka.
 
S myšlenkou flexibilní elektroniky už přišla řada vědců, jejich návrh však byly drahé a přenos elektronů sice flexibilním, ale polovodičovým materiálem, nebyl příliš účinný. Toto nejnovější řešení oba tyto problémy odstraňuje.
 
Materiál jsou vlastně smíchané drobné nanofibrily 1000 krát tenčí než lidské vlasy, které jsou přidány do roztoku široce používaného organického polymeru na bázi křemíku nazývaného polydimethylsiloxan neboli PDMS.
 
Po vysušení při teplotě 140°C se roztok vytvrzuje do tažného materiálu, který je zakotven v milionech drobných nanočástic, které přenášejí elektrický proud.
 
Vědci použili pásy materiálu na prsty robotické ruky. Elektronická kůže fungovala jako senzor, který produkoval různé elektrické signály, když se prsty ohýbaly. Ohýbání prstového spoje způsobuje napětí na materiálu a tím snižuje tok elektrického proudu měřitelným způsobem.